fr us pl

Small business

Publications

Our publications in small and medium business management:

Charkiewicz M., Kruczyński M. J. - "Rachunek Kosztów Działań" in: "Poradnik finansowo - księgowy", Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warsaw 2002;

Charkiewicz M., Kruczyński M. J. - "Rachunkowość zarządcza" in: "Poradnik finansowo - księgowy", Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warsaw 2002;

Charkiewicz M., Kruczyński M. J. - "Biznesplan" in: "Poradnik finansowo - księgowy", Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warsaw 2003;

Kruczyński M. J., Rogalski M. - "Asset management" in: "Doradca Dyrektora Finansowego", Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warsaw 2003;

Kruczyński M. J. - "Co trzeba wiedzieć o kontroli podatkowej w firmie" in: "Poradnik finansowo - księgowy", Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warsaw 2006.

XHTML | CSS