fr us pl

Health Care

Publications

Our publications in health care management and economics:

Kruczyński M. J. – „Ubezpieczenie a zmiany w finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia” in: „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia" ed. by R. Holly, WSEI - KIU, Warsaw 1999;

Kiszycka B., Charkiewicz M. – „Podstawowe zależności w sferze ochrony zdrowia w Polsce. Weryfikacja na podstawie modelu ekonometrycznego” in: „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia" ed. by R. Holly, WSEI - KIU, Warsaw 1999;

Kruczyński M. J. - "Social insurance with regard to modification of funding methods for the Polish health security system" in: "The role of insurance in health care system" ed. by R. Holly, WSEI - KIU, Warsaw 1999;

Kiszycka B., Charkiewicz M. – „Fundamental relations within Polish health care system. Verification based on econometric modelling” in: "The role of insurance in health care system" ed. by R. Holly, WSEI - KIU, Warsaw 1999;

 Kruczyński M. J. - "System ochrony zdrowia w 2 lata po reformie", "Służba zdrowia" nr 5-6 / 2001;

 Kruczyński M. J. - "Jak poprawić system PUZ ?", "Służba zdrowia" nr 55-58 / 2001;

 Kruczyński M. J. - "System PUZ - porażka pozorna czy rzeczywista", "Służba zdrowia" nr 59-62 / 2001;

Wróbel J., Kruczyński M. J. - „Zdrowie centralnie planowane”, DWZ®, Warszawa 2002;

Kruczyński M. J. - „Why aye man? Implikacje zmian w systemie ochrony zdrowia dla rynku pracy”, DWZ®, Warszawa 2003;

Chłoń - Domińczak A., Boni M. - „Bez dachu dom przemaka. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla siedmiu milionów Polaków”, „Rzeczpospolita”, 12.02.2004.

XHTML | CSS