fr us pl

Small biznes

Co oferujemy?

DWZ® oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności pomagamy w takich przedsięwzięciach, jak:

zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych,

restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw,

programy sanacyjne i naprawcze,

zobowiązania publicznoprawne w działalności gospodarczej,

poszukiwanie partnerów biznesowych (matchmaking),

zawieranie kontraktów w obrocie gospodarczym,

negocjacje handlowe,

mediacje w sprawach gospodarczych.

Ponadto pomagamy większym firmom w dokonaniu specyficznych operacji w powyższych obszarach tematycznych, a także w organizacji i przeprowadzeniu innych przedsięwzięć o szczególnym charakterze.

Firmom zagranicznym DWZ® oferuje kompleksową obsługę w zakresie rejestracji i uruchomienia działalności w Polsce bądĽ w zakresie nawiązania współpracy z partnerem w Polsce. Nasze usługi uwzględniają wówczas takie elementy, jak:

specyfika polskich negocjacji biznesowych,

obyczaje panujące w polskich kręgach biznesowych,

konwenanse i standardy przyjętych zachowań,

stosunki biznesu z władzami i administracją samorządową,

rola związków zawodowych w przedsiębiorstwach prywatnych.

XHTML | CSS