fr us pl

Ochrona zdrowia

Publikacje

Nasze publikacje z dziedziny zarz±dzania w ochronie zdrowia:

Kruczyński M. J. - „Ubezpieczenie a zmiany w finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia” w: „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia" pod red. R. Holly, WSEI - KIU, Warszawa 1999;

Kiszycka B., Charkiewicz M. - „Podstawowe zależności w sferze ochrony zdrowia w Polsce. Weryfikacja na podstawie modelu ekonometrycznego” w: „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia" pod red. R. Holly, WSEI - KIU, Warszawa 1999;

Kruczyński M. J. - „Social insurance with regard to modification of funding methods for the Polish health security system” w: „The role of insurance in health care system” pod red. R. Holly, WSEI - KIU, Warszawa 1999;

Kiszycka B., Charkiewicz M. - „Fundamental relations within Polish health care system. Verification based on econometric modelling” w: „The role of insurance in health care system” pod red. R. Holly, WSEI - KIU, Warszawa 1999;

Kruczyński M. J. - „System ochrony zdrowia w 2 lata po reformie”, „Służba zdrowia” nr 5-6 / 2001;

Kruczyński M. J. - „Jak poprawiæ system PUZ ?”, „S³u¿ba zdrowia” nr 55-58 / 2001;

Kruczyński M. J. - „System PUZ - pora¿ka pozorna czy rzeczywista”, „Służba zdrowia” nr 59-62 / 2001;

Wróbel J., Kruczyñski M. J. - „Zdrowie centralnie planowane”, DWZ®, Warszawa 2002;

Kruczyński M. J. - „Why aye man? Implikacje zmian w systemie ochrony zdrowia dla rynku pracy”, DWZ®, Warszawa 2003;

Ch³oñ - Domiñczak A., Boni M. - „Bez dachu dom przemaka. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla siedmiu milionów Polaków”, „Rzeczpospolita”, 12.02.2004.

XHTML | CSS