fr us pl

Ochrona zdrowia

Klienci

Dotychczas naszymi klientami stali się między innymi:

Commercial Union Polska TUn¯ SA, Warszawa,

Medicopartner Versicherungsmakler GmbH, Osnabrueck, Niemcy,

Ministerstwo Gospodarki i Pracy RP, Warszawa,

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA, Warszawa,

Qmed sp. z o.o., KSM, Warszawa,

Triada sp. z o.o., NZOZ, Tarnów

i inni.

XHTML | CSS