fr us pl

Ochrona zdrowia

Co oferujemy?

Jednym z głównych obszarów działania DWZ® są wyspecjalizowane usługi doradcze w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Wykonujemy analizy systemowe służące opracowaniu planów strategicznych dla regulatorów rynku (np. Ministerstwo Gospodarki) czy też największych jego uczestników, takich jak duże zakłady ubezpieczeń (np. Commercial Union Polska TUnŻ SA). Służymy także pomocą mniejszym podmiotom - Zakładom Opieki Zdrowotnej (np. NZOZ Triada) czy przedsiębiorstwom. Dysponujemy również dużym doświadczeniem w zakresie organizacji konferencji i kongresów z dziedziny ekonomii zdrowia.

W toku realizacji projektów opieramy się na pracy naszego zespołu, a także ściśle współpracujemy z gronem najwybitniejszych ekspertów w kraju, m.in. z Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona KoĄmińskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i wielu innych instytucji i organizacji fachowych. Posiadamy też kontakty z ekspertami z dziedziny ekonomii zdrowia w wielu innych krajach.

W przypadku niektórych projektów współpracujemy z innymi renomowanymi firmami, np. mieliśmy przyjemność współpracować z McKinsey & Company Poland sp. z o.o.

Pośród zrealizowanych przez DWZ® projektów na szczególną uwagę zasługuje opracowanie z 2002 r. będące projektem re-reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, znane w środowisku jako projekt DWZ®.

W 2003 r. dwóch przedstawicieli DWZ® zasiadało w powołanym przez Wicepremiera Jerzego Hausnera zespole ekspertów, który opracował raport dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Zwiększenie roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce”.

XHTML | CSS