fr us pl

O firmie

DWZ® jest firmą konsultingową świadczącą kompleksowe usługi doradcze w 3 głównych obszarach:

zarządzanie w ochronie zdrowia,

zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,

zarządzanie w kulturze.

Głównymi zasadami naszego działania są:

elastyczność - w przypadku każdego klienta staramy się w maksymalny możliwy sposób dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

nastawienie na wspólny sukces - celem naszej pracy jest to, aby istotne dla siebie korzyści odnosili wszyscy, z którymi współpracujemy.

DWZ® powstał we wrześniu 2000 roku. Firma w całości stanowi własność krajowej osoby fizycznej. Lata 2001 i 2002 były okresem bardzo intensywnego rozwoju naszej firmy, który był kontynuowany także w latach następnych.

Logo i nazwa DWZ® stanowią znak towarowy słowno - graficzny chroniony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na mocy przepisów ustawy z dn. 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z póĽn. zm.).

Mamy nadzieję, że w czasie gdy sytuacja gospodarcza Polski stawia przedsiębiorstwa w obliczu konieczności funkcjonowania w warunkach coraz bardziej zaostrzającej się konkurencji, kiedy pozyskanie i utrzymanie klienta wymaga stosowania coraz bardziej wyszukanych środków, oferta DWZ® będzie dla Państwa szczególnie pomocna.

Zapraszamy do współpracy!

XHTML | CSS